Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

2η Ενότητα Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου: Το θέμα του ρήματος και η αύξηση, (μάθημα 4), σελ. 35-36

2η ενότητα Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου: Οι χρόνοι του ρήματος (μάθημα 3), σελ. 33 - 35.

2η ενότητα Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου: Οι εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις (μάθημα 2), σελ. 32-33

2η ενότητα Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου: Ζούμε με την οικογένεια - Εισαγωγικά κείμενα (μάθημα 1), σελ. 27-30